Blogi

Ajatuksia ja ideoita herättäviä kirjoituksia.

Toimintakeidas Jyväskylän vuoden 2019 toimintaterapiaryhmät

Toimintakeidas Jyväskylän vuoden 2019 toimintaterapiaryhmät

Aikuisten neurologisten kuntoutujien luonnosta voimaa! -toimintaterapiaryhmä

Luonnosta voimaa! -ryhmä on tarkoitettu neurologisille kuntoutujille, joiden toimintakykyyn tuo haastetta neurologinen sairaus tai vamma (kuten AVH, parkinsonin tauti, aivovamma, MS). Ryh-män tavoitteena on vahvistaa arkitoimintoihin tarvittavia taitoja kuten kehonhallintaa, käsien käyttöä, muistia, ongelmanratkaisukykyä, vireyttä ja yleistä toimintakykyä vuorovaikutuksellisessa vertais-tukiryhmässä luontotoimintojen avulla.

Ryhmään tulo aloitetaan alkutapaamisella toimintaterapeutin kanssa ja ryhmä jatkuu kuntoutujien kanssa luontoympäristössä.

Ryhmä toteutetaan Jyväskylässä tammikuusta 2019 alkaen ja ryhmään mahtuu mukaan pitkin ke-vättä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 60-90 minuuttia.

Toimintasankareiden seikkailuryhmä, 9-12-vuotiaiden toimintaterapiaryhmä

Toimintasankareiden seikkailuryhmä on tarkoitettu 9-12-vuotaille neuropsykiatrisille lapsille, jotka ovat elämyshakuisia ja heillä on haasteita keskittymisessä, tarkkaavuuden suuntaamisessa, sosi-aalisissa taidoissa, tunne- ja itsesäätelyssä sekä toiminnanohjauksessa. Toimintasankareiden ryhmän tavoitteina on näiden taitojen vahvistaminen. Toimintoina käytetään seikkailullisia ja elä-myksellisiä ryhmätoimintoja, jotka toteutetaan ulkoympäristössä.

Ryhmän aluksi toimintaterapeutti tapaa kahdestaan ensin vanhemman kanssa ja sitten lapsen kanssa. Ryhmä jatkuu tästä yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmän aikana toimintatera-peutti tapaa vanhempaa ohjauskäynnillä.
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 90 minuuttia

Ryhmä toteutetaan Jyväskylässä tammikuusta 2019 alkaen ja ryhmään mahtuu mukaan pitkin ke-vättä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 90 minuuttia.

Seikkaillen motoriikkataituriksi 7-9 – vuotiaiden lasten toimintaterapiaryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 7-9-vuotaille lapsille, joilla on on haasteita karkeamotoriikassa ja liikuntatai-doissa. Motoriikkataitureiden ryhmän tavoitteina on tukea liikunnallisten seikkailutoimintojen kautta karkeamotoriikan, toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen vahvistumista.

Ryhmän aluksi toimintaterapeutti tapaa kahdestaan ensin vanhemman kanssa ja sitten lapsen kanssa. Ryhmä jatkuu tästä yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmän aikana toimintatera-peutti tapaa vanhempaa ohjauskäynnillä.

Osallistuminen

Toimintaterapiaryhmät ovat täydentyviä ryhmiä. Ryhmään tarvitaan kuntoutuspäätös ryhmämuotoi-sesta toimintaterapiasta. Päätöksen voi antaa Kansaneläkelaitos tai terveyskeskuslääkärin laati-man kuntoutussuunnitelman pohjalta tai oma terveyskeskus.

Ryhmien toteutus aloitetaan tammikuussa 2019. Toimintaterapeutin ohjaamat ryhmät toteutetaan joko yhden tai kahden terapeutin ohjaamana riippuen ryhmän koosta.

Kaikki ryhmät toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Toimintaterapia Oy:n kanssa.

Toimintakeidas Oy auttaa kuntoutuksen hakuprosessissa. Yksilöllisen suunnitelman mukaan ryh-mäterapiaan voidaan liittää ykislöterapiakäyntejä arvioinnin toteuttamiseksi ja tavoitteiden asetta-miseksi asiakkaan ja hänen läheisten kanssa.

Ota yhteyttä!

Miia Riihimäki
Toimintaterapeutti
044 775 6809
miia.riihimaki@toimintakeidas.fi

Päiväleiri: Lasten luontoseikkailu 2.-4.1.2019 Köhniönjärvellä

Päiväleiri: Lasten luontoseikkailu 2.-4.1.2019 Köhniönjärvellä

”Seikkaillessa opitaan ja osataan yhdessä!” ”Luonnossa saa olla vapaa ja leikkiä!” Lasten luontoseikkailu -päiväleiri on tarkoitettu 7-12-vuotiaille koululaisille joululoman viimeisellä viikolla kun aikuiset palaavat töiden ääreen. Tule mukaan oppimaan luontoon ja tekemään uusia ystäviä 2.-4.1.2019 klo 9:00-15:00 Köhniönjärvelle. Päiväleirin hinta sisältää seikkailullisen leiriohjelman, lounaan sekä välipalaa leiripäivien aikana. Päiväleirin hinta on 80 euroa. Talvinen luonto… Lue koko artikkeli!

Seikkailu kääntää adhd:n supervoimaksi

Seikkailu kääntää adhd:n supervoimaksi

Viime aikojen julkinen keskustelu adhd:n ympärillä on ollut ilahduttavaa, eikä sanapari ”käytöshäiriö” enää livahda yhtä usein arkikieleemme kun puhumme vauhdikkaista, aktiivisista ja elämyshakuisista lapsista, joilla on diagnosoitu adhd. Adhd ei ole käytöshäiriö Adhd (attention deficit hyperactivity disorder) on lasten ja nuorten yleisin neuropsykiatrinen kehityksellinen häiriö, jonka näkyvimpiä oireita ovat impulsiivisuus, tarkkaamattomuus sekä yliaktiivisuus. Näiden oireiden… Lue koko artikkeli!

Toimintaterapialla sujuvaksi kaupassakävijäksi

Kauppareissu voi olla painajainen. Joskus ei vaan muista tai hahmota missä tarvikkeet ovat, joskus kirkkaat valot ja jatkuva melu ovat liikaa, joskus jää jumittamaan maitohyllyn eteen eikä vaan pääse eteenpäin. Asioimisharjoitukset ovat tavallisia aikuisten toimintaterapiassa, jossa fokuksena on usein mahdollisimman itsenäiseen elämään tukeminen. Itsenäisen elämän ylläpitäminen vaatii paljon tietoa ja taitoa ja saattaa olla esimerkiksi… Lue koko artikkeli!

Tiskivuoren valloitus eli toimintaterapeutti itsenäistyvän nuoren tukena

Omaan kotiin muuttaminen on monella nuorella edessä tänäkin syksynä ja kodin ylläpitämiseen liittyy monenlaisia tehtäviä ja taitoja. Yksi näistä taidoista on käsin tiskaaminen. Tiskivuori on monille tuttu näky, josta mielellään kääntää katseen pois ja leikkii, ettei sitä oikeastaan ole olemassa. Ehkä taitoja tiskien hoitamiseen ei ole opeteltu, ehkä sairaus tai vamma estävät syystä tai toisesta… Lue koko artikkeli!

Tee-se-itse: Toiminnanohjauskuvat arkeen

Toiminnanohjaus on sana, jonka moni terapeutti ja asiakas kuulee. Mitä se sitten tarkoittaa? Käypä Hoito -suositus kertoo näin: ”Toiminnanohjaus on neuropsykologinen yläkäsite, jonka piiriin katsotaan kuuluvan muun muassa kyky jäsentää tilanteita, tehdä suunnitelmia, toimia suunnitelmien mukaisesti, muuttaa toimintaa tarvittaessa, ehkäistä tehtävän kannalta häiritseviä impulsseja sekä usein myös työmuisti.” Toiminnanohjauksella tarkoitetaan siis toiminnan suunnittelua, aloittamista, jatkamista,… Lue koko artikkeli!

Pillistä viemäriputkeksi – toimintaterapia huomioi mielenkiinnonkohteesi ja kuntoutuksen tarpeesi

Toimintaterapian ytimessä on asiakaslähtöinen, mielekäs toiminta. Monelle ulkopuoliselle toimintaterapia voi näyttää leikiltä tai ihan tavallisten asioiden tekemiseltä. Toimintaterapia on kuitenkin terapeutin tarkkaan analysoimaa ja soveltamaa toimintaa, joka huomioi kuntoutujan tarpeet ja mielenkiinnonkohteet.  Eräs asiakas tarvitsi tukea hienomotoristen taitojen kehittymiseksi, jotta pystyisi muun muassa pukemaan itse, hallitsisi napit ja vetoketjut sekä käyttämään kynää ja ruokailuvälineitä. Tätä… Lue koko artikkeli!

Estä liukastuminen näillä vinkeillä!

Kevään kulku kohti kesää on muutakin kuin ihanaa linnunlaulua ja pikkuhiljaa kuivuvaa asfalttia. Lämpötilan sahatessa plussan ja miinuksen molemmin puolin on ulkona todella liukasta ja riski tapaturmille suuri. Varsinkin jo valmiiksi heikon tasapainon tai liikuntavamman kanssa eläville tämä vuodenaika on todella haastava, mutta liikkeelle pitäisi päästä. Ennaltaehkäisy on tässäkin asiassa se kaikkein paras juttu, jotta… Lue koko artikkeli!

Aistien säätelyapua autismikirjon henkilöille

Tällä viikolla vietetään Autismitietoisuusviikkoa. Autismiliiton sivuilla autismi määritellään näin: ”Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä… Monilla autismikirjon henkilöillä on aistisäätelyyn liittyviä erityispiirteitä, esimerkiksi yli- ja aliherkkyyksiä… Lue koko artikkeli!

Tänä vuonna minä onnistun!

Uusi vuosi, uusi minä! Nyt on aika pyyhkäistä konvehdin jämät suupielistä ja alkaa suunnitella vuotta 2018. Toimintaterapeuttien vinkeillä pääset maaliin! Lue koko artikkeli!

Ota yhteyttä

Terapeuttimme auttavat Sinua mielellään mieltäsi askarruttavissa asioissa ja oikean palvelun varaamisessa.

0400 558 283


Ajanvaraukseen

Seuraa meitä

Yhteystiedot

0400 558 283
info@toimintakeidas.fi
Katso kaikki yhteystiedot

Helsinki, Kamppi

Annankatu 31-33 C 36
00100 Helsinki
Tutustu toimipisteeseen

Helsinki, Itäkeskus

Itäkatu 76
00930 Helsinki
Tutustu toimipisteeseen

Jyväskylä

Kauppakatu 39 A, 3. krs
40100 Jyväskylä
Tutustu toimipisteeseen

Joensuu

Siltakatu 10 A, 4. krs
80100 Joensuu
Tutustu toimipisteeseen

Ilomantsi

Henrikintie 4
82900 Ilomantsi
Tutustu toimipisteeseen

Keuruu

Koulutie 5 (linja-autoasema)
42700 Keuruu
Tutustu toimipisteeseen

Sysmä

Väihkyläntie 9
19700 Sysmä
Tutustu toimipisteeseen

Äänekoski

Torikatu 2, 2. krs
44100 Äänekoski
Tutustu toimipisteeseen

Tilaa uutiskirje