Valmennamme arjen ja elämän hallintaan

Onko arjessasi asioita, joista selviytyminen tuntuu ylivoimaiselta? Onko sinulla tarkkaavaisuuteen, toiminnan ohjaamiseen tai vuorovaikutukseen liittyviä vaikeuksia opiskelussa, työssä tai muulla elämänalueella? Haluatko oppia uusia taitoja ja käytännönläheisiä keinoja näistä arjen haasteista selviytymiseksi?

Tarjoamme näihin haasteisiin sekä toimintaterapiaa että neuropsykiatrista valmennusta.

Toimintaterapiaa neuropsykiatrisille asiakkaille

Olemme syventyneet terapiatyössä asiakkaisiin, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä tai oppimisvaikeuksia. Työskentelyssä neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa yhdistämme toimintaterapian ja neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä. Tämä antaa käytännönläheisiä työkaluja ja edistää tehokkaasti valmiuksia selviytyä arkielämän haasteista kotona, koulussa, työpaikalla tai vapaa-ajanvietossa.

Työskentelyn lähtökohtana on periaate, että asiakasta tuetaan ja uusia valmiuksia kehitetään tämän omassa ympäristössä, ei vastaanottohuoneessa. Tavoitteet asetetaan yhdessä ja niitä päivitetään matkan varrella valmiuksien kehittyessä. Suunnittelemme toiminnat sinun voimavarojasi ja vahvuuksiasi käyttäen ja tuemme motivaatiota tehdä töitä muutoksen eteen. Työskentely yhdessä toimintaterapeutin kanssa on käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa. Toimintaterapia on oppimisprosessi, joka tähtää uusien taitojen hankkimiseen tai vanhojen taitojen uudelleen hallintaan päämääränä saavuttaa paras mahdollinen toiminnallinen itsenäisyys. Katse on mahdollisuuksissa, suunta kohti tulevaa.

Neuropsykiatrisen asiakkaan kuntoutuksesta vastaa Valviran laillistamat toimintaterapeutit, ja useimmilla heistä on Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja – täydennyskoulutus.