Toimintakeitaan terapiapalvelut – tavoitteena sujuva arki

Toimintakeitaan terapiapalvelut antavat kaikenikäisille työkaluja itsenäiseen elämään ja toimivaan arkeen. Olemme lääkinnällisen kuntoutuksen kokeneita osaajia ja kaikki toimintaterapeuttimme ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia. Mukava moniosaajajoukkomme on tukenasi sanoin ja teoin!

Kuntoutuksen tavoitteita ovat:

  • Edistää asiakkaan toimintakykyä ja valmiuksia elää itsenäistä elämää
  • Antaa eväitä itsenäisen elämän ylläpitoon yksilökohtaisesti
  • Antaa työkaluja muiden ihmisten kohtaamiseen ja apua sosiaalisiin tilanteisiin
  • Auttaa asiakasta elämään täyttä elämää niin työssä kuin vapaa-ajalla!
Terapiapalvelut

Miten toimintaterapia toimii?

Toimintaterapeutti ohjaa asiakastaan erilaisissa arjen tilanteissa ja voi tutustuttaa hänet esimerkiksi erilaisten arkea helpottavien keinojen ja apuvälineiden käyttöön. Toimintaterapeutti voi myös ehdottaa asiakkaan asuntoon tehtäviä muokkauksia, jotta itsenäinen arki sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Toimintaterapian muodot vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toimintaterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa ja terapian toteuttajana on aina laillistettu toimintaterapeutti.

Miten pääsen toimintaterapiaan?

Asiakkaat tulevat yleensä toimintaterapiaan lääkärin lähetteellä. Asiakas voi myös itse ostaa arvioinnin, josta hän saa kirjallisen lausunnon lääkärille esimerkiksi kuntoutussuunnitelmaa varten.
Kuka maksaa?
Terapian maksaja voi olla esimerkiksi
– Kansaneläkelaitos (Kela)
– Asuinkunta
– Sairaanhoitopiiri
– Vakuutusyhtiö
– Asiakas itse

Kerromme mielellämme tarkemmin terapiaprosessista!