Terapiapalvelut

Toimintakeitaan terapiapalvelut – tavoitteena sujuva arki

Toimintakeitaan terapiapalvelut antavat lapsille, nuorille ja aikuisille työkaluja itsenäiseen elämään ja hyvään arkeen. Olemme lääkinnällisen kuntoutuksen kokeneita osaajia ja kaikki toimintaterapeuttimme ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia. Mukava moniosaajajoukkomme on tukenasi sanoin ja teoin!

Kuntoutuksen tavoitteita ovat:

  • edistää asiakkaan toimintakykyä ja valmiuksia elää itsenäistä elämää
  • antaa eväitä itsenäisen elämän ylläpitoon yksilökohtaisesti
  • antaa työkaluja muiden ihmisten kohtaamiseen ja apua sosiaalisiin tilanteisiin
  • auttaa asiakasta viettämään täyttä elämää niin työssä kuin vapaa-ajalla

 

leivät_lähi

Toimintaterapian muodot vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Erilaisia toimintamuotoja sovelletaan mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Toimintaterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa. Toimintaterapian toteuttajana on aina laillistettu toimintaterapeutti.

Toimintaterapeutti ohjaa asiakastaan arjen eri tilanteissa ja voi tutustuttaa hänet esimerkiksi erilaisten arkea helpottavien keinojen ja apuvälineiden käyttöön. Toimintaterapeutti voi myös ehdottaa asiakkaan asuntoon tehtäviä muokkauksia, jotta itsenäinen arki sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Asiakkaat tulevat toimintaterapiaan lääkärin lähetteellä. Asiakas voi myös itse ostaa arvioinnin, josta hän saa kirjallisen lausunnon lääkärille esim. kuntoutussuunnitelmaa varten. Terapian maksaja on yleensä Kansaneläkelaitos (Kela), kunta, sairaanhoitopiiri, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.