Yksilölliset asiakkaat, yksilölliset tavoitteet

Toimintakeitaan terapiapalvelut antavat lapsille, nuorille ja aikuisille työkaluja itsenäiseen elämään ja sujuvaan arkeen. Asiakkaamme voivat olla KELA:n kuntoutuksen piiriin kuuluvia, terveydenhuollon tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tulevia tai itse maksavia asiakkaita.

Tervetuloa tutustumaan!

Olet lämpimästi tervetullut toimipisteisiimme keskustelemaan luottamuksellisesti ja ilman lähetettä tarpeistasi, omasta elämäntilanteestasi ja työskentelyn käytänteistä tai hakemaan tietoa tukeaksesi läheistäsi, jolle toimintaterapiasta voisi olla apua. Autamme tavoitteiden määrittelemisessä ja kuntoutustarpeen kuvaamisessa sekä KELA-korvauspäätöksen hakemisessa. Tunnemme suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja neuvomme mielellämme suorimman mahdollisen polun löytämiseksi. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Toimintaterapian asiakkaat

Lapsiasiakkaillamme on vaikeuksia muun muassa karkea- ja hienomotorisissa taidoissa, tunnetaidoissa, itsesäätelyssä, arjen omatoimisuustaidoissa tai yksin- ja yhteisleikissä. Tällöin terapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta hän kehittyy ja pystyy toimintakyvyn rajoituksista huolimatta oppimaan valmiuksia ja taitoja osallistuakseen arkielämän päivittäisiin toimintoihin, leikkiin ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Terapiamenetelminä käytetään tavoitteellista ja ohjattua toimintaa kuten leikkiä, luovia toimintoja, liikuntaleikkejä tai päivittäisten toimintojen harjoittelua.

Nuorten ja aikuisten toimintaterapian tavoitteena on lisätä ja mahdollistaa itsenäisyyttä arjessa ohjaamalla asiakasta ja läheisiä. Terapiaan voi sisältyä päivittäisten toimien harjoittelemista, uusien työtapojen opettelemista, harrastus- tai vapaa-ajanvietto toiminnan ohjaamista ja harjoittelua sekä apuväline- tai asunnonmuutostöiden tarpeen arvioimista.

Oman erillisen asiakasryhmänsä muodostavat asiakkaat, jotka tulevat Toimintakeitaalle ainoastaan arviointia varten. Lähettävänä on tahona terveyskeskus tai keskussairaala. Arviointijaksot koostuvat keskimäärin 4-5 arviointikerrasta, jonka pohjalta kuvataan asiakkaan toimintakykyä ja tehdään kirjallinen palaute jatkosuosituksineen.

Terapiapalvelut