Erilaiset asiakkaat, samanlaiset tavoitteet

Toimintakeitaan terapiapalvelut antavat lapsille, nuorille ja aikuisille työkaluja itsenäiseen elämään ja sujuvaan arkeen. Asiakkaamme voivat olla KELA:n kuntoutuksen piiriin kuuluvia, terveydenhuollon tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tulevia tai itse maksavia. Tervetuloa tutustumaan!

Toimintaterapian asiakkaat

Lapsiasiakkaillamme on vaikeuksia mm. motorisissa taidoissa, keskittymisessä, käden taidoissa, ruokailussa, pukeutumisessa tai yksin- ja yhteisleikissä. Tällöin terapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta hän kehittyy ja pystyy toimintakyvyn rajoituksista huolimatta saavuttamaan leikin, päivittäisten askareiden ja vuorovaikutuksen valmiuksia ja taitoja. Terapiamenetelminä käytetään tavoitteellista ja ohjattua toimintaa kuten leikkiä tai päivittäisten toimintojen harjoittelua.

Nuorten ja aikuisten toimintaterapiassa arvioidaan asiakkaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista asuin-, opiskelu- ja työympäristössään, sekä etsitään ja kokeillaan ongelmiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Toimintaterapian tavoitteena on lisätä ja mahdollistaa itsenäisyyttä arjessa ohjaamalla asiakasta ja läheisiä. Terapiaan voi sisältyä päivittäisten toimien harjoittelemista, uusien työtapojen opettelemista, harrastus- tai vapaa-ajanvietto toiminnan ohjaamista ja harjoittelua, sekä apuväline- tai asunnonmuutostöiden tarpeen arvioimista. Oman erillisen asiakasryhmänsä muodostavat asiakkaat, jotka tulevat Toimintakeitaalle ainoastaan arviointia varten. Lähettävänä on tahona terveyskeskus tai keskussairaala. Arviointijaksot koostuvat keskimäärin 4-5 arviointikerrasta, jonka pohjalta kuvataan asiakkaan toimintakykyä ja tehdään kirjallinen palaute jatkosuosituksineen.

Terapiapalvelut