Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan päivittäistä itsenäistä elämistä

Aikuisten toimintaterapiaan kuuluvat ns. NEPSY-valmennukset sekä monipuolinen kuntoutus pääasiallisesti myöhäisemmässä elämänvaiheessa vammautuneille tai sairastuneille asiakkaille.

Aikuisten toimintaterapia tukee aiemmin opittua

Aikuisten toimintaterapia tukee aiemmin opittua

Asiakkaan toimintamahdollisuuksista ja toimintaympäristöstä riippuen terapian menetelmät vaihtelevat paljon. Menetelmän valintaan vaikuttavat terapian painopiste ja tavoitteet. Toimintaterapia-asiakkiden vammaryhmistä yleisimpiä ovat aivovammat, selkäydinvammat, neurologiset sairaudet, kuten MS-tauti ja aivoverenkiertohäiriöt.

Päivittäisten toimintojen harjoittelulla ja niitä mukauttamalla tuetaan asiakkaan suoriutumista niistä. Kuntoukseen voi sisältyä esimerkiksi ruokailun ja käden otteiden harjoittelu tai ruoanvalmistusta kokonaisuudessaan, aterian suunnittelusta, kaupassa asioinnista ruoanvalmistukseen. Toimintaterapeutti ohjaa asiakasta tarvittaessa myös itsestä huolehtimisen taidoissa peseytymistilanteissa ja pukeutumisessa.

Toimintamahdollisuuksia lisätään myös valmiiden ja yksilöllisesti valmistettavien apuvälineiden tai välineiden mukauttamisen keinoin. Esim. ajohansikkaiden valmistaminen, otteiden mukauttaminen kyniin, askarteluvälineisiin, avaimenperiin, viikko- ja päiväaikataulua helpottavat kalenterit, jotka valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaan mm. kuvin käytettäväksi.

Teknologia toimintaterapian tukena

Ympäristönhallintalaitteiden, atk-apuvälineiden ja kommunikaatioapuvälineiden avulla pyritään myös tukemaan asiakkaan itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden mahdollistamista sekä itseilmaisua. Toimintaterapeutti on mukana arvioimassa edellä mainittujen välineiden tarpeellisuutta ja toimivuutta, avustaa hankintaprosessissa ja harjoittelee asiakkaan kanssa apuvälineiden ja laitteiden käyttöä. Esimerkiksi ympäristönhallintaa voidaan porrastaa paljon asiakkaan toimintamahdollisuuksien mukaan – avustajan kutsumisesta painiketta painamalla ja oven avauksesta koko kodin hallintaan.

Teknologia toimintaterapian tukena

Menetelmät mielenkiinnon mukaan

Luovia ja harrastustoimintoja tukemalla voidaan harjoitella erilaisia otteita, karkea- ja hienomotoriikkaa sekä hahmottamisen osa-alueita. Luovissa menetelmissä ovat rajana vain mielikuvitus ja mielenkiinnot.

Käytössämme on kankaanpainanta, puutyöt, huovutus, maalaus, puutarhatyöt, palapelit, lautapelit, musiikissa soittimilla soittaminen, savityöt, tanssi ja liikunta.

Aikuisten toimintaterapia on tiivistä yhteistyötä tuloksien saavuttamiseksi

Aikuisten toimintaterapiassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan asioita hoitavien tahojen kanssa. Konsultointi ja palaverit ovat tärkeä osa terapiaa. Yhteistyötahoja ovat hoitava lääkäri, vakuutusyhtiö, asumiskokeilu, kuntoutuslaitos, vammaispalvelu, palveluasumisyksikkö, omaishoitaja, henkilökohtainen avustaja, muut terapeutit, ympäristönhallintalaite- ja -apuväline-edustajat ja asiantuntijat perusterveydenhuollossa.

Toimintaterapeutti tekee ohjauskäyntejä, jolloin hän ohjaa avustajaa ja omaisia työskentelemään asiakkaan kanssa kuntouttavalla työotteella. Ohjausta edeltää yksilöllinen toimintaterapia-arviointi. Ohjaukseen sisältyy myös avustaminen erilaisten hakemusten täyttämisessä, sekä tiedottaminen saatavilla olevista palveluista.