Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan omassa arjessa elämistä

Aikuisten toimintaterapiaan kuuluvat NEPSY-valmennukset sekä monipuolinen kuntoutus pääasiallisesti myöhäisemmässä elämänvaiheessa vammautuneille tai sairastuneille asiakkaille.

Aikuisten toimintaterapia tukee aiemmin opittua

Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan itsenäistä elämistä ja toimintakyvyn palautumista tai ylläpitämistä sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. oimintaterapia-asiakkiden vammaryhmistä yleisimpiä ovat aivovammat, selkäydinvammat, neurologiset sairaudet  ja aivoverenkiertohäiriöt.

Terapian menetelmät valitaan asiakkaan tavoitteiden ja mielenkiinnonkohteiden pohjalta. Päivittäisten toimintojen harjoittelulla ja niitä mukauttamalla tuetaan asiakkaan suoriutumista arkielämässä. Kuntoukseen voi sisältyä esimerkiksi ruokailun ja käden otteiden harjoittelu tai ruoanvalmistusta kokonaisuudessaan aterian suunnittelusta kaupassa asioimiseen ja ruoanvalmistukseen. Toimintaterapeutti voi ohjata asiakasta itsestä huolehtimisen taidoissa peseytymis- ja pukeutumistilanteissa.

Toimintamahdollisuuksia lisätään myös valmiiden ja yksilöllisesti valmistettavien apuvälineiden tai valmiiden apuvälineiden mukauttamisen keinoin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ajohansikkaiden valmistamista, otteiden mukauttamista kyniin, askarteluvälineisiin ja avaimenperiin sopivaksi, viikko- ja päiväaikataulua helpottavien kalenterien tekemiseen, jotka valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi kuvin käytettäväksi.

Teknologia toimintaterapian tukena

Ympäristönhallintalaitteiden, atk-apuvälineiden ja kommunikaatioapuvälineiden avulla pyritään tukemaan asiakkaan itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden mahdollistamista sekä itseilmaisua. Toimintaterapeutti on mukana arvioimassa edellä mainittujen välineiden tarpeellisuutta ja toimivuutta, avustaa hankintaprosessissa ja harjoittelee asiakkaan kanssa apuvälineiden ja laitteiden käyttöä. Esimerkiksi ympäristönhallintaa voidaan porrastaa paljon asiakkaan toimintamahdollisuuksien mukaan avustajan kutsumisesta painiketta painamalla koko kodin hallintaan.

Teknologia toimintaterapian tukena

Menetelmät mielenkiinnon mukaan

Luovia ja harrastustoimintoja tukemalla voidaan harjoitella erilaisia otteita, karkea- ja hienomotoriikkaa sekä hahmottamisen osa-alueita. Luovissa menetelmissä ovat rajana vain mielikuvitus ja mielenkiinnot.

Käytössämme on kankaanpainanta, puutyöt, huovutus, maalaus, puutarhatyöt, palapelit, lautapelit, musiikissa soittimilla soittaminen, savityöt, tanssi ja liikunta.

Aikuisten toimintaterapia on tiivistä yhteistyötä tuloksien saavuttamiseksi

Aikuisten toimintaterapiassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan asioita hoitavien tahojen kanssa. Konsultointi ja palaverit ovat tärkeä osa terapiaa. Yhteistyötahoja ovat hoitava lääkäri, vakuutusyhtiö, asumiskokeiluyksikkö, kuntoutuslaitos, vammaispalvelu, palveluasumisyksikkö, omaishoitaja, henkilökohtainen avustaja, muut terapeutit, ympäristönhallintalaite- ja apuväline-edustajat sekä asiantuntijat perusterveydenhuollossa.

Toimintaterapeutti tekee ohjauskäyntejä, jolloin hän ohjaa avustajaa ja omaisia työskentelemään asiakkaan kanssa kuntouttavalla työotteella. Ohjausta edeltää yksilöllinen toimintaterapia-arviointi. Ohjaukseen sisältyy myös avustaminen erilaisten hakemusten täyttämisessä sekä tiedottaminen saatavilla olevista palveluista.