Katseet tulevaisuuteen ja itsenäistymiseen

Aikuistumisen kynnyksellä terapian tavoitteet liittyvät usein nuoren tulevaisuuteen ja itsenäistymiseen. Nuorta tuetaan toimintaterapian keinoin saavuttamaan riittävät arkielämään vaadittavat taidot, jotta hän on valmiimpi kohtaamaan itsenäistymiseen liittyviä haasteita sekä hallitsemaan omaa arkeaan ja ympäristöään.

Nuoret toimintaterapian asiakkaana

Toimintaterapiassa huomioidaan tasapaino työn, opiskelun, vapaa-ajan, päivittäisten toimintojen ja levon välillä. Toimintaterapeutti kartoittaa yhteistyössä nuoren kanssa hänen itsensä kokemia arjen haasteita. Nuoren omaa näkemystä kunnioitetaan ja terapia toteutuu usein hänen omassa ympäristössään. Terapiassa nuorelle tarjotaan kokemuksia, opetellaan uusia taitoja sekä konkretisoidaan nuoren kokemuksia ja tunteita.

Nuorten toimintaterapiassa menetelmät ovat kytkettynä arjen tilanteisiin. Ne voivat olla välipalan tekemistä, liikkumista yleisillä kulkuneuvoilla, vapaa-ajan harrastusten löytämistä, asiointitilanteita tai vaikka ajankäytön ja tulevaisuuden suunnittelua. Toiminnat valitaan nuoren vahvuuksien, haasteiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Aikuistuvien nuorten kanssa toimintana voi olla omien asioiden hoitamisen harjoittelu esimerkiksi pankissa. Nuorten toimintaterapia toteutuu yhteistyössä lähipiirin kanssa.