Kiinteistön tai asunnon esteettömyys­kartoitus

Esteettömyyskartoitus voidaan toteuttaa kotiin tai julkiseen rakennukseen. Se tuottaa objektiivista, suositukset ja määräykset sekä tilojen eri käyttäjäryhmiä huomioivaa informaatiota kiinteistön tai muun ympäristön esteettömyydestä. Kotiin toteutettavan esteettömyyskartoituksen avulla pyritään tukemaan asiakkaan mahdollisuuksia asua turvallisesti ja esteettömästi omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Esteettömyys

Kartoituksen avulla saadaan selvitettyä kohteen esteettömyyden taso. Tarkastelun kohteena on kiinteistön käytettävyys, turvallisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Kohde kartoitetaan myös näkö-, ja kuuloympäristön osalta. Kohdetta mitataan, arvioidaan ja valokuvataan ja kerätyt tiedot kootaan esteettömyyskartoitusraportiksi, josta ilmenee kartoitusympäristökohtaiset toimenpide-ehdotukset ja tarkat mitoitusohjeet.

Raportti toimii hyvänä pohjana esimerkiksi kohteen peruskorjaukselle tai pienimmillekin muutostöille. Raporttia hyödyntämällä tilat ja toimintaympäristö voidaan suunnitella esteettömiksi palvelemaan kaikkia kohteen käyttäjiä ja parantamaan heidän omatoimista selviytymistään ympäristössä. Tarvittaessa autamme myös etsimään mahdollisten muutostöiden toteuttajia ja ohjaamme ja neuvomme muutostöiden toteutumista prosessin aikana.