Monimuototerapiat – tuttuun ryhmään on mukava tulla

Monimuototerapia tukee osallistujia sosiaalisen vuorovaikutuksen, itseilmaisun ja osallistumisen keinoin. Ryhmässä tutustutaan, annetaan ja saadaan vertaistukea, jaetaan omia tuntemuksia, tutkiskellaan ja kokeillaan omaa käyttäytymistä ja selviytymistä suhteessa toisiin. Ohjaajaparina monimuototerapiassa on toimintaterapeutti ja fysioterapeutti tai toimintaterapeutti ja puheterapeutti.

tuttuun ryhmään on mukava tulla

Ryhmä vahvistaa toimintakykyä, mm. itsetuntoa ja itsenäistä arjessa selviytymistä sekä estää syrjäytymistä.

Monimuototerapia on toiminnallista ja tukea antavaa. Ryhmässä huomioidaan jokaisen yksilölliset  tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet. Toiminnassa hyödynnetään ryhmädynamiikkaa sekä kahden eri terapia-alan osaamista ja näkemyksiä.

Ryhmässä on yhteensä 4-8 kuntoutujaa, joilla toimintakyvyn kehittämisen tarpeet ovat samansuuntaisia.