Päiväkuntoutus – intensiiviseen kuntoutukseen

Päiväkuntoutus on avokuntoutusta, joka sopii intensiivisestä kuntoutuksesta hyötyvälle aikuisasiakkaalle. Päivän aikana asiakas osallistuu yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti toiminta- ja fysioterapiaan sekä muuhun kuntouttavaan toimintaan Päiväkuntoutuksessa asiakkaalle tarjotaan ateria ja hänellä on myös mahdollisuus lepoon tai rentoutumishetkeen.

Terapeutit ja asiakas asettavat yhteistyössä päiväkuntoutukseen kuuluvien yksilöterapioiden konkreettiset ja asiakkaan arjen tarpeisiin pohjautuvat tavoitteet sekä päiväkuntoutuksen kokonaistavoitteen. Kuntoutusohjelma suunnitellaan siten, että se tukee asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Päiväkuntoutuksessa terapeutit ja muun kuntoutuksen ohjaaja tekevät aktiivisesti yhteistyötä asiakkaan omaisen tai läheisen ja tarvittaessa muun asiakkaan lähiverkoston kanssa.

Omainen voi osallistua yksilöterapiaan ja saada ohjausta mm. asiakasta tukevien harjoitteiden ja toimintatapojen toteuttamiseen arjessa. Päiväkuntoutus voi toteutua kerran viikossa tai tarpeen mukaan tiivistetysti useamman kerran viikossa. Päiväkuntoutusta toteutetaan kuntoutuspäätöksen mukaisesti 10–40 kertaa vuodessa.