Ryhmäterapia – aktiivista osallistumista ja onnistumisen kokemuksia

Toimintaterapiaryhmässä lapsi tai nuori pääsee harjoittelemaan sosiaalisia taitoja aikuisen turvallisessa ohjauksessa. Ryhmässä tuetaan osallistujan omaa persoonallista toimintatapaa ja ryhmän yhteistä identiteettiä. Tutussa, kiinteässä ryhmässä on turvallista toimia ja kokeilla eri rooleja.

Ryhmäterapiassa onnistumisen kokemuksia yhdessä

Ryhmään osallistuvilla lapsilla ja nuorilla on motivaatiota ja valmiudet toimia vertaisryhmässä, mutta he tarvitsevat harjoitusta sosiaalisiin ja tunnetaitoihin sopivan haastavassa ympäristössä.

Toimintaterapiaryhmä mahdollistaa aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemukset. Ryhmässä edistetään oma-aloitteista osallistumista ja tuetaan vuorovaikutus- sekä keskustelutaitoja.

Toiminnat

Toimintaterapiaryhmässä käytetään toimintoja, joissa huomioidaan ryhmäläisten tavoitteet, taidot ja kehitysvaihe. Menetelminä käytetään muun muassa leikkiä, erilaisia pelejä, keittiötoimintoja, askartelua, liikunnallisia toimintoja, asioimista ja harrastustoimintaa, seikkailuhenkisiä tehtäviä sekä sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoituksia. Ryhmäläisten omat ideat kruunaavat menetelmäpaketin!

Toimintaterapiaryhmiin osallistuminen

Osallistuminen

Toimintaterapiaryhmät ovat täydentyviä ryhmiä. Ryhmään tarvitaan kuntoutuspäätös ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta. Päätöksen voi antaa Kansaneläkelaitos tai terveyskeskus lääkärin laatiman kuntoutussuunnitelman pohjalta.

Toimintakeidas Oy auttaa kuntoutuksen hakuprosessissa. Yksilöllisen suunnitelman mukaan ryhmäterapiaan voidaan liittää yksilöterapiakäyntejä arvioinnin toteuttamiseksi ja tavoitteiden asettamiseksi asiakkaan ja hänen läheisten kanssa.

Tällä hetkellä ryhmiä toteutetaan Jyväskylässä ja Joensuussa.

Ryhmään liittyvissä asioissa yhteydenotot:

Essi Virtanen 0400 572 519.