Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on asiakkaan toimiva ja mielekäs arki. Terapialla mahdollistetaan itsenäistä, asiakkaan arvojen mukaista elämää. Se on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa selviytymään asiakkaan jokapäiväisessä elämässä mahdollisimman omatoimisesti. Toimintaterapiassa haemme yhdessä asiakkaan vahvuuksia ja kehitämme toimintavalmiuksia, joita saattavat rajoittaa erilaiset yksilön kehitykselliset häiriöt, ikääntyminen, sairaudet tai vammat.

Toimintaterapia osaksi asiakkaan päivittäistä elämää

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää:

  • Itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää
  • Koulunkäyntiä ja opiskelua
  • Työkykyä ja työssä selviytymistä
  • Yhteiskunnallista osallistumista
  • Vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa

Toimintaterapian keinot ja menetelmät

Toimintaterapiassa menetelmät valitaan asiakkaan tavoitteiden sekä toiminnan analyysin pohjalta. Toiminnan analyysissä toiminta otetaan suurennuslasin alle ja pilkotaan pieniin osiin, jolloin siitä saadaan paljon tärkeää tietoa. Terapiamenetelmät valitaan asiakkaan tavoitteiden, kehitystason mutta myös mieltymysten mukaisesti. Meille on tärkeää, että asiakas tulee toimintaterapiaan mielellään. Asiakasryhmästä riippuen tämä voi tarkoittaa leikkimistä, asioimisharjoituksia, tanssimista tai kotitöitä – tai ehkä joskus vähän kaikkea tätä? Keinot ovat monet! Me pidämme aina huolen siitä, että toiminta on mielekästä, tarkoituksenmukaista ja kuntoutusta tukevaa.

Toimintaterapian keinot ja menetelmät

Luovia ratkaisuja leikin varjolla

Luovia menetelmiä, kuten piirtämistä, maalaamista, sormivärejä ja savea voidaan käyttää kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa itseilmaisun tukemiseen sekä hienomotoristen taitojen kehittämiseen. Pöydän ääressä tehtävillä toiminnoilla, kuten peleillä, askartelulla ja kynätehtävillä pyritään edistämään kognitiivisia valmiuksia, visuomotoriikkaa ja kahden käden työskentelyä.

Tietokoneohjelmien tai mobiilisovellusten avulla voidaan kehittää vaikkapa hienomotoriikan ja hahmotuksen valmiuksia. Monet opetusohjelmat kehittävät myös lapsen toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen valmiuksia. Sitä voidaan käyttää myös apuvälineenä kommunikaatiossa ja ympäristön hallinnassa.

Oma keho ja tila haltuun

Toimintaterapiasalista löytyy usein paljon kaikkia jännittäviä välineitä! Keinujen, trampoliinin, liukumäkien ja kiipeilytelineiden avulla voidaan vaikuttaa lapsen tasapainoon, kehonhallintaan ja kehon hahmottamiseen. Erilaisia materiaaleja ja aistiharjoituksia käyttämällä pyritään vaikuttamaan lapsen vaikeuksiin havaita ja integroida tuntoaistimuksia. Tuntoaisti on perusta motoriselle kehitykselle, liikkumiselle ja oman kehon hahmottamiselle. Näiden välineiden ja menetelmien käyttö leikissä tarjoaa kokemuksia omasta kehosta suhteessa leikkivälineisiin ja ympäröivään tilaan.