Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia antaa kaiken ikäisille työkaluja itsenäiseen elämään ja sujuvaan arkeen. Lyhyesti sanottuna toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaalle mielekkään elämän eläminen ja itsensä toteuttaminen, sen kaikkine vivahteineen. Se on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa selviytymään joka päivä mahdollisimman omatoimisesti asiakkaan oman elämänpiirin arkisissa tilanteissa. Toimintaterapiassa haemme yhdessä asiakkaan vahvuuksia ja kehitämme toimintavalmiuksia, joita saattavat rajoittaa erilaiset yksilön kehitykselliset häiriöt, ikääntyminen, sairaudet tai vammat.

Toimintaterapia osaksi asiakkaan päivittäistä elämää

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää:

  • Itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää
  • Koulunkäyntiä ja opiskelua
  • Työkykyä ja työssä selviytymistä
  • Yhteiskunnallista osallistumista
  • Vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa

Toimintaterapian keinot ja menetelmät

Toimintaterapiassa menetelmät valitaan asiakkaan tavoitteiden sekä toiminnan analyysin pohjalta. Toiminnan analyysissä toiminta otetaan suurennuslasin alle ja pilkotaan pieniin osiin, jolloin siitä saadaan paljon tärkeää tietoa. Terapiamenetelmät valitaan asiakkaan tavoitteiden, kehitystason mutta myös mieltymysten mukaisesti. Meille on tärkeää, että asiakas tulee toimintaterapiaan mielellään. Asiakasryhmästä riippuen tämä voi tarkoittaa leikkimistä, asioimisharjoituksia, tanssimista tai kotitöitä – tai ehkä joskus vähän kaikkea tätä? Keinot ovat monet! Me pidämme kuitenkin aina huolen siitä, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja kuntoutusta tukevaa

Toimintaterapian keinot ja menetelmät

Luovia ratkaisuja leikin varjolla

Ulospäin toimintaterapia saattaa joskus näyttää vain leikkimiseltä tai hauskanpidolta. Kaikki toimintamme on kuitenkin aina harkittua ja perusteltua. Tietokoneohjelmien tai mobiilisovellusten avulla voidaan kehittää vaikkapa hienomotoriikan ja hahmotuksen valmiuksia. Monet opetusohjelmat kehittävät myös lapsen toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen valmiuksia. Lisäksi tietokoneen käyttö on hauskaa ja se motivoi lapsia. Sitä voidaan käyttää myös apuvälineenä kommunikaatiossa ja ympäristön hallinnassa.


Erilaisia materiaaleja (karkea, pehmeä, liukas) ja tuntolaatikoita käyttämällä pyritään vaikuttamaan lapsen vaikeuksiin havaita ja integroida tuntoaistimuksia. Tuntoaisti on perusta motoriselle kehitykselle, liikkumiselle ja oman kehon hahmottamiselle.

Luovia menetelmiä, kuten piirtämistä, maalaamista, sormivärejä ja savea voidaan käyttää kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa itseilmaisun tukemiseen sekä hienomotoristen taitojen kehittämiseen.

Pöytätasossa tehtävillä toiminnoilla (pelit, askartelu, kynätehtävät) pyritään edistämään kognitiivisia valmiuksia (tarkkaavaisuus, keskittyminen, muisti), visuaalisia valmiuksia, visuomotoriikkaa ja kahden käden työskentelyä

Oma tila omaan haltuun

Toimintaterapiasalista löytyy usein paljon kaikkia jänniä välineitä! Keinujen, trampoliinin, liukumäkien ja kiipeilytelineiden avulla voidaan vaikuttaa lapsen tasapainoon, kehonhallintaan ja kehon hahmottamiseen: vestibulaarijärjestelmään ja muutosten ja liikekokemusten havaitsemisesta sekä lihas- ja nivelaistimuksista. Näiden välineiden käyttö leikissä tarjoaa kokemuksia omasta kehosta suhteessa leikkivälineisiin ja ympäröivään tilaan.