Blogi

Ajatuksia ja ideoita herättäviä kirjoituksia.

Toimintakeidas Jyväskylän vuoden 2019 toimintaterapiaryhmät

Toimintakeidas Jyväskylän vuoden 2019 toimintaterapiaryhmät

Aikuisten neurologisten kuntoutujien luonnosta voimaa! -toimintaterapiaryhmä

Luonnosta voimaa! -ryhmä on tarkoitettu neurologisille kuntoutujille, joiden toimintakykyyn tuo haastetta neurologinen sairaus tai vamma (kuten AVH, parkinsonin tauti, aivovamma, MS). Ryh-män tavoitteena on vahvistaa arkitoimintoihin tarvittavia taitoja kuten kehonhallintaa, käsien käyttöä, muistia, ongelmanratkaisukykyä, vireyttä ja yleistä toimintakykyä vuorovaikutuksellisessa vertais-tukiryhmässä luontotoimintojen avulla.

Ryhmään tulo aloitetaan alkutapaamisella toimintaterapeutin kanssa ja ryhmä jatkuu kuntoutujien kanssa luontoympäristössä.

Ryhmä toteutetaan Jyväskylässä tammikuusta 2019 alkaen ja ryhmään mahtuu mukaan pitkin ke-vättä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 60-90 minuuttia.

Toimintasankareiden seikkailuryhmä, 9-12-vuotiaiden toimintaterapiaryhmä

Toimintasankareiden seikkailuryhmä on tarkoitettu 9-12-vuotaille neuropsykiatrisille lapsille, jotka ovat elämyshakuisia ja heillä on haasteita keskittymisessä, tarkkaavuuden suuntaamisessa, sosi-aalisissa taidoissa, tunne- ja itsesäätelyssä sekä toiminnanohjauksessa. Toimintasankareiden ryhmän tavoitteina on näiden taitojen vahvistaminen. Toimintoina käytetään seikkailullisia ja elä-myksellisiä ryhmätoimintoja, jotka toteutetaan ulkoympäristössä.

Ryhmän aluksi toimintaterapeutti tapaa kahdestaan ensin vanhemman kanssa ja sitten lapsen kanssa. Ryhmä jatkuu tästä yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmän aikana toimintatera-peutti tapaa vanhempaa ohjauskäynnillä.
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 90 minuuttia

Ryhmä toteutetaan Jyväskylässä tammikuusta 2019 alkaen ja ryhmään mahtuu mukaan pitkin ke-vättä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 90 minuuttia.

Seikkaillen motoriikkataituriksi 7-9 – vuotiaiden lasten toimintaterapiaryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 7-9-vuotaille lapsille, joilla on on haasteita karkeamotoriikassa ja liikuntatai-doissa. Motoriikkataitureiden ryhmän tavoitteina on tukea liikunnallisten seikkailutoimintojen kautta karkeamotoriikan, toiminnanohjauksen ja sosiaalisten taitojen vahvistumista.

Ryhmän aluksi toimintaterapeutti tapaa kahdestaan ensin vanhemman kanssa ja sitten lapsen kanssa. Ryhmä jatkuu tästä yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmän aikana toimintatera-peutti tapaa vanhempaa ohjauskäynnillä.

Osallistuminen

Toimintaterapiaryhmät ovat täydentyviä ryhmiä. Ryhmään tarvitaan kuntoutuspäätös ryhmämuotoi-sesta toimintaterapiasta. Päätöksen voi antaa Kansaneläkelaitos tai terveyskeskuslääkärin laati-man kuntoutussuunnitelman pohjalta tai oma terveyskeskus.

Ryhmien toteutus aloitetaan tammikuussa 2019. Toimintaterapeutin ohjaamat ryhmät toteutetaan joko yhden tai kahden terapeutin ohjaamana riippuen ryhmän koosta.

Kaikki ryhmät toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Toimintaterapia Oy:n kanssa.

Toimintakeidas Oy auttaa kuntoutuksen hakuprosessissa. Yksilöllisen suunnitelman mukaan ryh-mäterapiaan voidaan liittää ykislöterapiakäyntejä arvioinnin toteuttamiseksi ja tavoitteiden asetta-miseksi asiakkaan ja hänen läheisten kanssa.

Ota yhteyttä!

Miia Riihimäki
Toimintaterapeutti
044 775 6809
miia.riihimaki@toimintakeidas.fi


Harrastusryhmät:

Nuorten Erätaitoryhmä

13-15 -vuotiaille nuorille suunnattu harrasteryhmä, jossa haastetaan omia rajoja seikkai-lutoiminnoissa sekä harjoitellaan erätaitoja.

Alkaa: 4.3.2019 klo 17:30-18:30
Milloin: Maanantaisin 4.3-28.5.2019
Paikka: Laajavuori

Toimintoina käytetään seikkailullisia ja elämyksellisiä ryhmätoimintoja, jotka toteutetaan ulkoympäristössä.

Miksi seikkailemaan?

Seikkailu haastaa, rikkoo rajoja ja opettaa uutta sekä itsestä että muista. Tuntien sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa vastaamaan kiinnostuksen kohteita.

Mitä me tehdään?

Boulderoidaan, tulistellaan, kokataan, haastetaan, nostetaan sykettä!

Hinta: 180e

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Miia Riihimäki
Liikunnanohjaaja, Seikkailukasvattaja
044 775 6809
miia.riihimaki@toimintakeidas.fi

Seikkailuryhmä

7-12-vuotiaille suunnattu seikkailuryhmä, jossa otetaan haltuun sekä erä- että seikkailu-taidot lähiluonnossa

Alkaa: 5.3.2019 klo 17-18
Kesto: Tiistaisin 5.3-28.5.2019
Paikka: Laajavuori

Toimintoina käytetään seikkailullisia ja elämyksellisiä ryhmätoimintoja, jotka toteutetaan ulkoympäristössä.

Miksi seikkailemaan?

Seikkailu haastaa, riemastuttaa ja motivoi oppimaan! Tuntisisällöt ovat luotu vastaamaan lasten kehitystasoa ja ne tukevat niin liikuntataitoja kuin sosiaalista vuorovaikutusta. Seik-kaillessa opitaan ongelmanratkaisua ja vahvistetaan luonnossa toimimisen taitoja.

Mitä me tehdään?

Kiipeillään, kokataan, leikitään, tutkitaan, liikutaan, opitaan!

Hinta: 180e

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Miia Riihimäki
Liikunnanohjaaja, Seikkailukasvattaja
044 775 6809
miia.riihimaki@toimintakeidas.fi

Leave a reply

Ota yhteyttä

Terapeuttimme auttavat Sinua mielellään mieltäsi askarruttavissa asioissa ja oikean palvelun varaamisessa.

040 848 4093

0400 558 283

info@toimintakeidas.fi
Katso kaikki yhteystiedot

Seuraa meitä

Yhteystiedot

Helsinki, Kamppi

Annankatu 31-33 C 36
00100 Helsinki
Tutustu toimipisteeseen

Helsinki, Itäkeskus

Itäkatu 7
00930 Helsinki
Tutustu toimipisteeseen

Jyväskylä

Väinönkatu 1
40100 Jyväskylä
Tutustu toimipisteeseen

Joensuu

Siltakatu 12 A, 4. krs
80100 Joensuu
Tutustu toimipisteeseen

Kitee

Olkontie 4 C 20
82500 Kitee
Tutustu toimipisteeseen

Keuruu

Koulutie 5 (linja-autoasema)
42700 Keuruu
Tutustu toimipisteeseen

Äänekoski

Torikatu 2, 2. krs
44100 Äänekoski
Tutustu toimipisteeseen

Tilaa uutiskirje