Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Tavoitteena tukea henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja.

Ratkaisuja ja niiden toteuttamiseen ohjaavaa valmennusta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus on ratkaisuja ja niiden toteuttamiseen ohjaavaa valmennusta. Asiakkailla on neuropsykiatrisia haasteita erilaisissa elämään- ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa.

Neuropsykiatrista valmennusta hyödynnetään asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, Asperger, Autismi tai Touretten oireyhtymä. Sitä sovelletaan myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen. Valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelee valmennettavan iästä riippuen. Nuorten aikuisten kohdalla valmentaja voi olla tukena itsenäistymisprosessissa, kun taas pienten lasten kohdalla valmennuksen tavoitteena voi olla löytää keinoja vanhemmille lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen tai suoriutumiseen koulussa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet

Nepsy-valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Sen avulla opetellaan hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uusia ajattelu-, toiminta- ja ratkaisumalleja. Ratkaisumallit ja – keinot voivat liittyä asiakkaan henkilökohtaisen elämän asioihin, keinoihin toimia laajemmassa ympäristössä, kuten päiväkodissa tai koulussa tai perheessä. Neuropsykiatrinen valmennus ei ole pelkästään keskustelua vaan valmentajan ja asiakkaan konkreettista yhdessä tekemistä. Valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Valmennukseen kuuluu sisäisten esteiden poistaminen toimintakyvyn parantamiseksi, jonka myötä asiakas voi oppia tulemaan paremmin toimeen omassa elämässään ja löytää keinoja, tapoja ja uusia toimintamalleja selviytyä arjestaan. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa valmennettavaa huomaamaan ja tiedostamaan kehnoja toimintastrategioita, huonoja mielikuvia, vääristävää sisäistä puhetta ja henkilöä rajoittavia uskomuksia.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet

Nepsy-valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Sen avulla opetellaan hyödyntämään omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä löytämään arjen ongelmatilanteisiin uusia ajattelu-, toiminta- ja ratkaisumalleja. Ratkaisumallit ja – keinot voivat liittyä asiakkaan henkilökohtaisen elämän asioihin, keinoihin toimia laajemmassa ympäristössä, kuten päiväkodissa tai koulussa tai perheessä. Neuropsykiatrinen valmennus ei ole pelkästään keskustelua vaan valmentajan ja asiakkaan konkreettista yhdessä tekemistä. Valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja saavuttamaan ne. Valmennukseen kuuluu sisäisten esteiden poistaminen toimintakyvyn parantamiseksi, jonka myötä asiakas voi oppia tulemaan paremmin toimeen omassa elämässään ja löytää keinoja, tapoja ja uusia toimintamalleja selviytyä arjestaan. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa valmennettavaa huomaamaan ja tiedostamaan kehnoja toimintastrategioita, huonoja mielikuvia, vääristävää sisäistä puhetta ja henkilöä rajoittavia uskomuksia.

Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät

Neuropsykiatrisen valmennuksen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja ongelmat. Valmentaja tutustuu haastattelemalla ja havainnoimalla asiakkaaseen ja hänen arkiympäristöönsä. Yhdessä kartoitetaan valmennettavan ongelma-alueita ja vahvuuksia ja asetetaan konkreettiset tavoitteet, keinot ja se, miten valmennuksen edistymistä arvioidaan. Valmennuksessa voidaan käyttää monenlaisia menetelmiä asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelu, yhdessä tekeminen, nykyisten toimintatapojen pohdinta ja uusien toimintatapojen yhdessä miettiminen ovat tärkeitä menetelmiä. Positiivisten kokemusten mahdollistaminen, asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen arjessa ovat tärkeitä asioita. Menetelminä voidaan käyttää myös monenlaisia menetelmiä, kuten luovat menetelmät, mobiilisovellusien käyttöönottoa , arkitoimien harjoittelua ja perheen ojausta.
Käytämme lasten ja nuoreten kanssa Zones of Regulation menetelmää. Se on systemaattinen, kognitiivinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on opettaa lapselle tunnetilojen ja vireystason itsesäätelyä. Zones of Regulation-ohjelman avulla opetetaan lapselle strategioita, joiden avulla lapsi tulee tietoisemmaksi vireystilastaan ja tunteistaan sekä oppii säätelemään niitä omilla, testatuilla keinoillaan. Zones of Regulation menetelmää voi käyttää niin yksilöllisesti kuin ryhmissäkin

Meidän nepsyvalmentajat

Toimintakeitaan neuropsykiatriset valmentajat ovat toimintaterapeutteja, joilla on lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Heillä on vankka ammattia taito arjen haasteiden ratkaisemiseen sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen tukemiseen.

Miten valmennukseen pääsee?

Neuropsykiatrinen valmennus on mahdollista saada alle 18 vuotiaille Jyväskylässä perheneuvolan palvelusetelillä ja SiunSoten maksusitoumuksella. Myös muut terveyskeskukset antavat maksusitoumusia. Valmennukseen voi hakeutua myös yksityisesti ilman lähetettä. Vapaita aikoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät

Neuropsykiatrisen valmennuksen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja ongelmat. Valmentaja tutustuu haastattelemalla ja havainnoimalla asiakkaaseen ja hänen arkiympäristöönsä. Yhdessä kartoitetaan valmennettavan ongelma-alueita ja vahvuuksia ja asetetaan konkreettiset tavoitteet, keinot ja se, miten valmennuksen edistymistä arvioidaan. Valmennuksessa voidaan käyttää monenlaisia menetelmiä asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelu, yhdessä tekeminen, nykyisten toimintatapojen pohdinta ja uusien toimintatapojen yhdessä miettiminen ovat tärkeitä menetelmiä. Positiivisten kokemusten mahdollistaminen, asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen arjessa ovat tärkeitä asioita. Menetelminä voidaan käyttää myös monenlaisia menetelmiä, kuten luovat menetelmät, mobiilisovellusien käyttöönottoa , arkitoimien harjoittelua ja perheen ojausta.
Käytämme lasten ja nuoreten kanssa Zones of Regulation menetelmää. Se on systemaattinen, kognitiivinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on opettaa lapselle tunnetilojen ja vireystason itsesäätelyä. Zones of Regulation-ohjelman avulla opetetaan lapselle strategioita, joiden avulla lapsi tulee tietoisemmaksi vireystilastaan ja tunteistaan sekä oppii säätelemään niitä omilla, testatuilla keinoillaan. Zones of Regulation menetelmää voi käyttää niin yksilöllisesti kuin ryhmissäkin

Meidän nepsyvalmentajat

Toimintakeitaan neuropsykiatriset valmentajat ovat toimintaterapeutteja, joilla on lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Heillä on vankka ammattia taito arjen haasteiden ratkaisemiseen sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen tukemiseen.

Miten valmennukseen pääsee?

Neuropsykiatrinen valmennus on mahdollista saada alle 18 vuotiaille Jyväskylässä perheneuvolan palvelusetelillä ja SiunSoten maksusitoumuksella. Myös muut terveyskeskukset antavat maksusitoumusia. Valmennukseen voi hakeutua myös yksityisesti ilman lähetettä. Vapaita aikoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Tiesitkö, että kotikäyntialueitamme ovat muun muassa: pääkaupunkiseutu, Joensuu, Ilomantsi, Kitee, Tohmajärvi, Jyväskylä ympäristöineen, Ääneseutu, Sysmä, Konnevesi, Laukaa, Hankasalmi, Kangasniemi, Keuruu, Petäjävesi ja Haapamäki - tai tarpeen mukaan!

Ota yhteyttä

Terapeuttimme auttavat Sinua mielellään mieltäsi askarruttavissa asioissa ja oikean palvelun varaamisessa.

040 848 4093

0400 558 283

info@toimintakeidas.fi
Katso kaikki yhteystiedot

Seuraa meitä

Yhteystiedot

Helsinki, Kamppi

Annankatu 31-33 C 36
00100 Helsinki
Tutustu toimipisteeseen

Helsinki, Itäkeskus

Itäkatu 7
00930 Helsinki
Tutustu toimipisteeseen

Jyväskylä

Väinönkatu 1
40100 Jyväskylä
Tutustu toimipisteeseen

Joensuu

Siltakatu 12 A, 4. krs
80100 Joensuu
Tutustu toimipisteeseen

Kitee

Olkontie 4 C 20
82500 Kitee
Tutustu toimipisteeseen

Keuruu

Koulutie 5 (linja-autoasema)
42700 Keuruu
Tutustu toimipisteeseen

Äänekoski

Torikatu 2, 2. krs
44100 Äänekoski
Tutustu toimipisteeseen

Tilaa uutiskirje